Bulgular

fabry disease symptoms in the heart graphical image

Kardiyak

Kalp ile ilgili belirtiler ve bulgular hakkında daha fazla bilgi edinin.

fabry disease symptoms in the kidneys graphical image

Renal

Böbrek ile ilgili belirtiler ve bulgular hakkında daha fazla bilgi edinin.

fabry disease symptoms in the brain graphical image

Nörolojik

Nörolojik belirti ve bulgular hakkında daha fazla bilgi edinin.

Fabry hastalığında, glikosfingolipitlerin (esasen Gb3) birikmesinin sonucunda, tipik olarak zamanla kötüleşen1–3 ve aşağıdakileri de içerebilen çeşitli klinik belirtiler ortaya çıkar:

Kalp

 • Sol ventrikül hipertrofisi
 • İskemi
 • Genişlemiş sol atriyum
 • Kalp kapakçığı anomalileri
 • İletim bozuklukları ve aritmiler

Böbrekler

 • Proteinüri
 • İlerleyen ve böbrek yetmezliğine yol açan renal fonksiyon kaybı
 • Böbrek kistleri

Beyin

 • İnme
 • Baş dönmesi

Gastrointestinal

 • Abdominal kramplar
 • Yemekten kısa süre sonra sık bağırsak hareketleri
 • İshal
 • Mide bulantısı

Deri

 • Anjiyokeratom

Periferik sinir sistemi

 • Akroparestezi
 • Hipohidroz
 • Sıcak veya soğuk intoleransı

Genel

 • Nöropsikiyatrik ve psikososyal problemler
 • Yorgunluk (aşırı olabilir)

Belirtiler & Bulgular

Kalp

Dispne, göğüs ağrısı, bayılma ve çarpıntı Kardiyak bulgulara dair daha detaylı bilgi için

Böbrekler

Renal bozuklukluklar çok yaygındır ve Fabry nefropatisi olarak adlandırılır Renal bulgulara dair daha detaylı bilgi için

Beyin

Beyne kan akışında değişiklik, artan inme riski ve egzersiz intoleransı Nörolojik bulgulara dair daha detaylı bilgi için

Periferik Sinir Sistemi

Akroparestezi, hipohidroz ve ısı intoleransı

Deri

Anjiyokeratom

Gastrointestinal sistem

İshal, ağrı, şişkinlik ve/veya kabızlık

Kulaklar

İşitme kaybı, tinnitus ve vertigo

Gözler:

Kornea, retina ve lens problemleri

Gb3 moleküllerinin progresif depolanması sonucunda hücresel disfonksiyon meydana gelir ve bu da doku enflamasyonunu ve/veya fibrozunu tetikler.1,3,4 Bu, hücre ölümü, bozulan enerji metabolizması, küçük damar yaralanması ve doku iskemisini de içeren, olaylar silsilesinin bir parçasıdır.1 Bu hücresel değişikliklerin önemli bir patolojik sonucu geri dönüşsüz kardiyak ve renal doku fibrozunun gelişimidir.1,5–7 Böbrekler, kalp ve serebrovasküler sistem etkilenen başlıca organlar olarak kabul edilir;8,9 ancak Fabry hastalığı başka organ sistemlerini de etkileyebilir.2

Fabry hastalığının semptomları Fabry hastalığı genini taşıyan erkeklerde neredeyse her zaman görülse de, şiddetleri bireyler arasında farklılık gösterir; kadınlarda belirti ve bulguların ekspresyonu erkeklere göre daha değişkendir ve hastalık asemptomatik olabilir.1,2 Fabry hastalığı tipik olarak kadınlarda erkeklere göre daha ileri yaşta görülür ve daha yavaş ilerler.1,2,10 Hastalık bulgularının kadınlardaki ekspresyonundaki değişkenliğin sebebi tam olarak anlaşılmamış olsa da kısmen X kromozomunun rastgele inaktivasyonu (liyonizasyon) veya metabolik kusurun çapraz düzelmesi gibi ek mekanizmalarla açıklanabilir.1

Fabry hastalığı hem erkeklerde hem de kadınlarda beklenen yaşam süresini anlamlı ölçüde azaltır.1,7,10‒13

Fabry hastalığının doğal seyri: Erkeklerde klinik sekeller

 • sayısı yaş ile artan, çoklu organ disfonksiyonu1
 • Renal ve kardiyak belirtiler ve semptomlar 40 yaş üzeri erkek hastaların >%50’sinde görülür1
 • Vasküler belirtiler ve semptomlar genel olarak ilk on yılda beklenmez
 • Nörolojik semptomlar erkek hastalarda yaygın olarak (%84’e kadar) görülür1–3
 • Ağrı erkeklerde diğer belirti ve semptomlardan daha erken başlar2

Fabry hastalığının doğal seyri: Kadınlarda klinik sekeller

 • Kadın hastalar Fabry hastalığının anlamlı belirti ve bulgularını sergileyebilir1–3
 • sayusu yaş ile artan, çoklu organ disfonksiyonu2
 • Pek çok belirti ve semptom 30 yaş üzeri gelişir3
 • Ağrı Fabry hastalığının en yaygın bulgularından biridir ve kadın hastaların ~%65’inde görülmektedir2

Fabry hastalığının kalp ve böbrekler üzerindeki etkisine dair daha detaylı bilgi için, bu videoyu izleyin:

Start typing and press Enter to search